Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Ješte než se zanoříte do hromady textu, zde jsou odpovědi na nejčestější dotazy:

Je délka záruky 2 roky? Ano, přesně tak 2 roky.

Jak dlouho po koupi lze zboží vrátit? Do 14 dnů. Zboží musí být bez poškození.

Pokud mi nevyhovuje velikost, můžu zboží vyměnit nebo vráti? Ano, můžete. Buď vyměníme, nebo vrátíme - volba je na Vás.

Obchodní a dodací podmínky

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
Provozovatel prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žáodné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.  Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti. Dále zákazník souhlasí se zpracováním emailové adresy společností Heureka - a to sice pro kontaktování pro formulář dotazník spokojenosti zákazníka.

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 2 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu info@moto66.cz .

4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží spotřebitel do 24 hodin potvrzující email.  Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného upozornění.

 • Příkazem -
 • platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána po přijetí částky na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.
 • Online platební kartou - po odeslání objednávky budete přesměrovány na zabazepčené online rozhraní pro platbu kreditní kartou. Jedná se o nejrychlejší způsob platby.
 • Na splátky - splátkový prodej společnosti CETELEM
 • Hotově - při převzetí zboží


Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodily, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je závislá na uvedené dostupnosti produktu. A to následovně:

SKLADEM - skladem : Zboží je u nás na skladu a lze jej ještě týž den odeslat poštou nebo po domluvě osobně vyzvednout.

SKLADEM - skladem DS: Zboží je v distribučním skladu, po objední bude doručeno k nám na adresu do 2-5dnů, poté jej lze ještě týž den odeslat poštou nebo po domluvě osobně vyzvednout.

SKLADEM NE - zboží není na skladu, informace o konkrétní dostupnosti rádi upřesníme na dotaz.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

8. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné
 • pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět a ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.
 • peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na číslo účtu uvedené v písemném odstoupení od smlouvy
 • právo na odstoupení od smlouvy má i prodávající a to až do doby převzetí zboží kupujícím, v takovém případě zašle neprodleně kupujícímu peníze za zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA - Uplatnění práva z vadného plnění.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás písemně nebo emailem o reklamaci
 2. zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. V případě většího zboží lze telefonicky domluvit svoz přepravní společností.
 3. zákazník se může o průběhu reklamce informovat emailem
 4. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně nebo emailem

9.1 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

10. VĚRNOSTNÍ SYSTÉM (pouze pro koncového maloobchodního zákazníka)

Věrnostní systém umožňuje získat spotřebiteli (koncovému zákazníkovi) dodatkovou slevu za jeho věrnost až -10%.
 1. Výše slevy se počítá podle toho, kolik zákazník v minulosti celkem utratil při nákupech.
 2. Do celkové útraty se započítávají pouze:
  • objednávky realizované od 1.1.2009
  • objednávky realizované přes jedno přihlašovací jméno - email zákazníka. (Objednávky realizované z různých emailů není možné sčítat.)
  • objednávky i pro příbuzné a známe, musí však být realizovány přes jedny přihlašovací údaje (dodací adresu můžete při každé zakázce měnit)
  • skutečně realizované a zaplacené objednávky.
 3. Do celkové útraty se nezapočítávají:
  • stornované, nedokončené, nezaplacené objednávky či objednávky, kdy zákazník zboží vrátil,
  • nákupy v partnerských obchodech.
 4. Věrnostní sleva se projeví až po přihlášení a vložení produktu do košíku - celková cena objednávky se poníží o věrnostní slevu. Přihlásit se můžete emailem.
5.000-9.999 Kč 1%
10.000-24.999 Kč 2%
25.000-49.999 Kč 4%
50.000-69.999 Kč 5%
70.000-89.999 Kč 6%
90.000-99.999 Kč 7%
více než 100.000 Kč 10%

Poznámka: Provozovatel obchodů si vyhrazuje právo měnit podmínky věrnostního systému.

11. Dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

12. Zakázkovávýroba-V případě zboží výráběného na zakázku lze požadovat zálohu předem, takováto záloha není vratná.

13. VELKOOBCHOD

Pro velkoobchodní objednávky, dodání zboží, reklamace a záruky pište na email info@rossimoto.cz .

Spolupráce se řídí ustanoveními uvedenými v rámcové kupní smlouvě a obchodních podmínkách pro velkoodběratele.